yin yang döngüsü

Yin ve Yang, Çin felsefesine ve kültürüne kök salmış önemli bir kavramdır. Bu kavram, evrenin ve doğanın zıtlıklarla bir araya geldiği ve birbiriyle denge içinde olduğu bir anlayışı ifade eder. Yin ve Yang sembolü, beyaz ve siyah yarım dairelerden oluşur ve içlerinde birbirine karşıt renkte küçük bir nokta bulunur. Bu semboldeki yarım daireler, evrenin dengesini ve hareketini temsil ederken, içlerindeki nokta ise zıtlıkların içindeki karşıtlığı ve birbirlerine dönüşümü simgeler.

Yin ve Yang kavramı, geleneksel Çin tıbbında da önemli bir rol oynar. Sağlığın, vücuttaki Yin ve Yang dengesinin korunmasıyla elde edildiği düşünülür. Çin tıbbında, bir hastalık genellikle vücuttaki bu dengenin bozulması sonucu ortaya çıktığına inanılır. Bu nedenle tedavi, bu dengeyi yeniden sağlamak için tasarlanmıştır.

Yin ve Yang

Yin ve Yang’ın birbirine zıt olmasına rağmen birbirlerini tamamladıkları düşünülür. Temel özelliği, bu zıtlıkların birbirine dönüşüm içinde olmalarıdır. Bir şey yavaş yavaş kendisini karşıtına dönüştürebilir. Örneğin, gece yavaşça gündüze dönüşürken, gün de yavaşça gecenin içine geçer. Yin ve Yang’ın dengesi sağlandığında kişi sağlıklı ve mutlu olur.

Bu kavram, batı kültüründe de yaygın olarak bilinmektedir ve alternatif tıp uygulamalarında da sıkça kullanılmaktadır. Ancak, bilimsel olarak kanıtlanmamış bir felsefi kavram olduğu için, eleştirilere de maruz kalmaktadır.

Kökeni

Diğer birçok antik sembol gibi, yin yang sembolünün de en eski kökeni %100 kesin değildir. Tarihçiler, bu sembolün öğretilerinin en az MÖ 600’e kadar gittiğine inanıyorlar. Yazar, felsefe profesörü ve Loyola Marymount Üniversitesi’nde Asya Çalışmaları Direktörü Dr. Robin R. Wang’a göre yin ve yang için en eski Çince karakterler, M.Ö. 3000 yıl önce kemik oymalarındaki bu antik karakterlerin, güneşi gökyüzündeki yüksekliğine ve yakındaki dağların üzerine düşüreceği gölgenin boyutuna göre izlemek için kullanıldığını anlatıyor.

Sonunda MÖ 600’de daha çok sembolik bir şekilde öğretildi. Yin, yaz gündönümünü temsil eder ve karanlığın gün ışığına hakimiyetini sembolize eder. Yang ise kış gündönümünü temsil eder ve gün ışığının karanlığa hakimiyetini sembolize eder. Sarı Han Hanedanlığı döneminde geleneksel Çin öğretilerinde temel hale geldi. Işık ile karanlık arasındaki dengenin fiziksel bir temsilinden, çi’nin (evrendeki iyi enerjiye karşı negatif enerjinin dengesi) metafiziksel bir temsiline dönüşmeye başladı.

Sembolik Anlamı

Sembolün felsefi ilkesi, evrendeki her şeyin ayrılmaz ve çelişkili zıtlıklar olarak var olduğu fikrine dönüştü. Veya birbirini çeken ve tamamlayan eşit zıt çiftler. Daha az “karşıt güçler” ve daha çok “tamamlayıcı güçler” gibi.

Çatışma değil, ‘denge’ ! Karşıtları birleştirmenin değişmez yolunu ve yaşamda denge arayışını sembolik olarak temsil etmeye başlamıştır.

Yin siyahtır. Yang beyazdır.

Yin siyah olduğu için gölgeyi veya karanlığı, daha sessiz, mesafeli şeyleri, ayı ve karanlık enerjiye sahip her şeyi sembolize eder. Yang’ın beyazı ise sıcaklığı, pozitif enerjiyi, aktif hareketi ve güneşi sembolize etmek için kullanılır.

Sembolün her yarısının ortasında, karşı tarafın rengine karşılık gelen küçük bir daire vardır. Bu, her iki tarafın da diğerinin tohumunu veya “özünü” taşıdığını göstermek için yapılır. Bu bize sembolik olarak, hayatta gelişmek için bu güçlerin bir arada var olması ve etrafımızdakilerle de olması gerektiği gibi mükemmel bir birlik oluşturması gerektiğini söyler.

yin yang karşılaştırması
  • Yin: Gece, karanlık, pasiflik, soğuk, içe dönük, kadın, su gibi özellikleri temsil eder. Yin, hareketsizlik ve dinlenme anlamında da düşünülür.
  • Yang: Gündüz, aydınlık, aktiflik, sıcak, dışa dönük, erkek, ateş gibi özellikleri temsil eder. Yang, hareket ve enerji anlamında önemlidir.

Sembolün tam dış çemberi bir bütün olarak evrenin bütünlüğünü temsil eder. Dairesel ve asla bitmeyen her bir yarım, düz bir çizgiyle değil, kusursuz biçimde eşit içbükey parabolik “S” eğrisiyle (Fibonacci dizisinin öğeleriyle ve kutsal geometrinin diğer öğeleriyle doğrudan orantılıdır) bölünmüştür. Yin-yang’ın “s eğrisi”, hem yin hem de yang’ın nasıl birbirine bağlı olduğunu ve sürekli olarak “gelip aktığını” sembolize eder. Yang çemberin tepesinde yükselirken, yin daralır. Ve yin çemberin dibinde şişerken, yang daralır.

Yin ve Yang felsefesi, sadece doğal dünya ile sınırlı değildir. Aynı zamanda insan davranışları, toplumsal ilişkiler, sağlık ve daha birçok alanda da uygulanabilir. Yin ve Yang’ın denge ve uyum içinde olması, hem bireyin hem de çevrenin sağlığı için önemli kabul edilir.

Bu kavram, Çin tıbbında, feng shui’de, dövüş sanatlarında ve daha birçok alanda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Yin ve Yang’ın felsefesi, evrenin karmaşıklığını ve dengeyi yansıtan derin bir düşünce sistemini ifade eder.

Konuyla İlgili Sorularınız

fatih hakan çam sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et