Yeni İşe Girenler için İş Sağlığı Oryantasyonu

İşyerlerinde yaptığımız en temel görevlerden biri de yeni işe başlayan çalışan adayların sahaya çıkmadan önce sağlık durumlarının tespit edilerek, yapacakları işe uygunluğunu tıbbi anlamda değerlendirmektir. Ben de bugün sizlerle Endüstriyel Toksikoloji Derneği tarafından düzenlenen IETOX 2021 3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi’nde yapmış olduğum sunumu paylaşmak istiyorum.

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamından veya yapılan işten kaynaklı olarak meydana gelebilecek her türlü tehlikeden çalışanların korunmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği’ni, işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan çalışanları korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünü olarak tanımlayabiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği sistemini “multidisipliner bir sistem” olarak kabul edip önleme önceliği olan bir mantık üzerine kurgulanmamız gerekir. Kanun işverenlere bir takım yükümlülükler getirmekte ve çalışanları olumsuz yönde etkilemesi muhtemel her türlü olumsuzluğu öncesinden tespit ederek tehlikeleri ortadan kaldırması gerektiğini belirtmektedir.

Bu kapsamda işveren, mutlak suretle çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları detaylı bir şekilde yapılmasını sağlamalı ve bu değerlendirme neticesinde işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemlerini belirlemedir.

Bu çalışmaların, insan sağlığı ile doğrudan bağıntılı olması sebebi ile çalışan için bir hak, çalıştıran için de uyulması zorunlu bir kurallar bütünü olduğunu unutmamalıyız.

Nitekim, işyerinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı en korunmasız olanlar yeni işe başlayan çalışanlardır. Yeni bir çalışma ortamıyla karşılaşan bu işçiler, henüz yeni tanıştıkları işyeri ortamının yaratacağı her türlü mesleki tehlikeye, iş kazaları ve meslek hastalıklarına açık hale gelmektedir. Bu noktada, yeni işe başlayan çalışanların işe oryantasyon süreçlerinin iyi analiz edilerek dizayn edilmesi çalışanın daha yolun başında Sağlığını ve Güvenliğini koruması açısından oldukça önemlidir.

yeni işe giren oryantasyonu

Ben bu süreci şu başlıklar altında toplamaya çalıştım;

Yeni Çalışanların İşe Uyumlu Hale Getirilmesi Süreci

 • Yeni işe başlayacak olan çalışanların;
 • Sağlık yönünden işe uygunluklarının değerlendirilmesi
 • İş/Pozisyon tanımının yapılması
 • Yetki ve sorumluluklarının bildirilmesi
 • Yasal hak ve yükümlülüklerinin bildirilmesi
 • İSG Eğitimi verilmesi
 • Kullanması gereken KKD ile ilgili eğitim verilmesi ve teslimi
 • Çalışma sahasının tanıtılması
 • Çalışma akışının ve işin yürütüm şartlarının anlatılması
 • Kullanacağı iş ekipmanları ile ilgili eğitim verilmesi
 • Yapacağı iş veya görev aldığı pozisyona göre belirlenecek bir sürede refakat edilmesi

Bu başlıkların ayrıntılarını slaytlarımda bulabilirsiniz. Slaytlarıma ergometri.com kütüphanesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu süreç tamamlandıktan sonra yapılan işlemlerin ilgili personel tarafından kayıt altına alınması için bir “Oryantasyon Formu” doldurulması gerektiğini düşnüyorum. Bu formun bir örneğini ergometri.com kütüphanesine ekledim. Bu sayfandan indirerek kullanabilirsiniz.

Dr. Fatih Hakan ÇAM – 06.11.2021 – IETOX 2021 Sunumu

Konuyla İlgili Sorularınız

fatih hakan çam sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et