Tedavilerim

Mevcut rahatsızlığınız ile ilgili olarak öncelikle sorunun kaynağı değerlendirilir. Çalışan koşullarından kaynaklı sorunlara karşı koruyucu hekimlik görevi işyeri hekimlerince sağlanır. Sizi hastalandıran şey çalışma ortamındaki bir olumsuzluktan kaynaklanıyorsa bu durumu mutlaka işyeri hekiminize bildirmelisiniz.

Ancak hastalığınızın tedavisi için hastane /muayenehane şartlarında bir hekime başvurmak gerekir. Yapılacak değerlendirme sonucu rahatsızlığın neden kaynaklandığı ve size ne gibi zarar verdiği ortaya Hacamat bir kaç çözüm yolu önerilecektir.
Tedavi seçeneklerini medikal ilaç tedavileri ve cerrahi yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz. Doktorunuz mevcut rahatsızlığınızı ortadan kaldıracağını düşündüğü ilaçları size reçetelenebilir veya cerrahi bir takım girişimlerde bulunmayı teklif edebilir. Bu klasik anlamda bir hastanın değerlendirildikten sonra her zaman rutinde uygulanan bir prosedürdür.

Sadece ilaçla tedavi veya sadece cerrahi olarak tam bir sağlatım sağlanamadığı durumlarda ise tedaviye ek bazı tamamlayıcı uygulamalar veya geleneksel tedavi metotlarını düşünmek gerekir.

Kişiyi bir bütün haliyle hem bir birey, hem iş, hem aile hayatı göz önüne alarak tedavisini planlamak yaşam şekli üzerinde bir takım değişikliklerle yapılmaya çalışılan tedavi yaklaşımı (bütüncül yaklaşım, holistik tıp) çok daha başarılı ve kalıcı bir çözüm yolu olarak değerlendirilmektedir. Bu sayede bugün modern tıpla kişiye verilen ilaç protokolleri ile sunulan çözümler geçici, ilaçlar kalıcı bir hal almaktadır. Öngörülen çoğu cerrahi tedaviler bıçak altına yatmadan hastada endişe uyandırmakta ve ameliyat olma kararını zor aldırmaktadır.

Danışmanlığını yaptığım kişilerin mevcut rahatsızlıklarını en baştan değerlendirerek, rahatsızlığın oluşumu ve süreci hakkında detaylı sohbetimizden sonra yapılan tetkiklerini ayrıntılı olarak incelemekteyim. Önerilen tedavi çözümlerini hastayla bire bir masaya yatırarak hangisinin kendisi için ideal olduğunu enine boyuna tartışıp derinlerde kalmış sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Ek tetkik ve uygulamalar hakkında bilgiler vererek gerekli yönlendirmeleri sağlıyorum. Bütüncül yaklaşım mantığı ile ilerleyerek kişinin tedaviye uyumu ve süreçler hakkında bilgilendiriyorum. Uygulanabilecek cerrahi dışı ve/veya medikal ilaç tedavisine ek tamamlayıcı/geleneksel tedavi yöntemleriyle destek olmaya çalışıyorum.

Neticede bana gelerek mevcut rahatsızlığı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen danışanlarıma doktorlarının önerdikleri tedavileri nasıl ve ne şekilde uygulanacağı, bu tedavilerin kısa sürede sonuçlanması için yapmaları gereken yaşam şekli ve beslenme alışkanlıkları değişikliklerine kadar her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum.

Tedaviyi kalıcı kılmak için hastayla iş birliği ve bütüncül yaklaşıma inanıyorum.

Konuyla İlgili Sorularınız

fatih hakan çam sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et