Hamilelerde COVID nasıl seyreder?

Bilindiği üzere tek başına “hamilelik” sırasındaki fizyolojik değişiklikler, bağışıklık sistemi, solunum sistemi, kardiyovasküler fonksiyon ve pıhtılaşma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkilerin üzerine COVID-19 hastalığının binmesi hamilelerde ne tür farklı etkileri ortaya çıkaracağı da merak konusudur. Gebelikte bu hastalığa yakalanmış hamileler üzerinde döllenme, fetal büyüme ve gelişme, doğum eylemi ve yenidoğan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için uyumlu, küresel bir çaba gerekmektedir.

Bugüne kadar yapılan araştırmaların halen belirsiz sonuçlar vermesinin altında yatan nedenler ise hastalığın asemptomatik seyredebiliyor olması, pandeminin çok sayıda dolaylı sonucu olarak üreme sağlığı hizmetlerine erişimin azalması, artan akıl sağlığı zorluğu ve artan sosyoekonomik yoksunluk dahil olmak üzere anne sağlığını olumsuz etkilerini de beraberinde içermesidir.

Mevcut verilere göre hamilelerde COVID-19’un ciddi sonuçları açısından yüksek risk altında olup olmadığına dair kesin sonuçlara varmak zordur. Çoğu kadın, kalıcı sonuçları olmayan hafif veya asemptomatik hastalık yaşar; bununla birlikte bazı merkezler, hamilelerde “yoğun bakım ünitelerine kabul” oranlarında artış ve mekanik ventilasyon ihtiyacı görmüştür.

Şu ana kadar öğrenebildiklerimiz

Dünya genelinde gebelerle ilgili toplanan verilere göre hastaların çoğu evde veya hastanede serviste takip edilmektedir. Gebelerde yoğun bakım ihtiyacı %10 civarındadır.

Gebelerde covid-19 bağlantılı ölüm oranı %1 civarında tespit edilmiştir. Bu ortalama oranın çok altındadır ancak yine de çok üzücüdür, tek bir anne kaybına bile izin verilmemelidir.

Gebe kadınlar içinde 35 yaş ve üstü olanlar, aşırı kilolu olanlar, şeker-tansiyon-kalp hastalığı gibi ek hastalığı olanlarda ağır hastalık riski daha yüksektir. Bunlar daha dikkatli olmalıdır.

Hamilelerde Anneden Bebeğe Virüs Bulaşır mı?

Hamilelik döneminde diğer önemli bir risk fetüs üzerinde olabilecek muhtemel olumsuz etkilerdir. Şimdiye kadar elde edilen verilere göre saptanan belirgin bir anormallik yoktur. Ancak bu durum vaka sayısının kısıtlı olmasından ve/veya bu enfeksiyona bağlı görülen bazı olumsuz etkilerin geç çıkmasından dolayı yakın zamanda dikkat çekmiyor olabilir.

Dolayısıyla her halükarda Hamilelik döneminde bu hastalığa yakalanmamaya ayrı bir önem gösterilmesi gerektiği kanaati ortaya çıkıyor.

Hamilelikte Korona Virüsten Korunma Önerileri >>>

Ozon Tedavisi >>>

YENİ KORONOVİRÜS ENFEKSİYONU DOĞUM ŞEKLİNİ ETKİLER Mİ?

Koronavirüs enfeksiyonu doğum şeklini etkilemez. Sezaryen eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa yapılmalıdır. Ayrıca normal doğum sırasında vajinal salgılarla bebeğe bulaşma olmadığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.Şimdiye kadar COVID-19’lu 32 gebe literatürde bildirilmiştir. 32 hastanın 15’inde (%47) erken doğum görülmüştür. 32 COVID-19 pozitif gebenin 27’si sezaryenle, 2’si vajinal yolla doğum yapmıştır.

KORONOVİRÜSLÜ BİR ANNE BEBEĞİNİ EMZİREBİLİR Mİ?

Şu anda virüsün anne sütü ile bebeğe geçtiğine dair kanıt yoktur. Anneden bebeğe bulaşırsa yakın temas sonucu damlacık yoluyla bulaşabileceği düşünülmektedir.Ancak kar zarar oranına bakıldığında; anne sütünün bebeğe faydası koronavirüsün bebeğe bulaşma riskinden daha fazla olduğu için, COVID-19’lu bir annenin bebeğini emzirmeye devam etmesi önerilmektedir.Çok şiddetli hastalık durumunda belki emzirme kesilebilir. Ama bu durumda da süt pompalarıyla sütün sağılıp bebeğe anne sütünün verilmesi tavsiye edilmektedir.

Konuyla İlgili Sorularınız

fatih hakan çam sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et